Văn bản HSSV‎ > ‎

Văn bản của Bộ GD&ĐT

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
V/v: Hướng dẫn tổ chức thi chính thức - Cuộc thi “Giao thông thông minh” trên Internet năm học 2012 -2013  99k v. 3 18:25, 12 thg 11, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ĉ
Xem Tải xuống
QUY ĐỊNH Tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh (Ban hành kèm theo Thông tư số: 40/2012/TT-BGDĐT)   82k v. 3 18:21, 26 thg 11, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ĉ
Xem Tải xuống
THÔNG TƯ Ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh   36k v. 3 18:21, 26 thg 11, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
  18:13, 2 thg 3, 2014 Phòng Công nghệ thông tin Sở GD Hà Nam
Ċ
Xem
  18:13, 2 thg 3, 2014 Phòng Công nghệ thông tin Sở GD Hà Nam
Ċ
Xem
  18:13, 2 thg 3, 2014 Phòng Công nghệ thông tin Sở GD Hà Nam
Ċ
Xem
  18:13, 2 thg 3, 2014 Phòng Công nghệ thông tin Sở GD Hà Nam
Comments