Văn bản HSSV


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên  20:01, 4 thg 6, 2014 Trần Đình Nam TP CNTT-CTHSSV - Sở GD&ĐT Hà Nam
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Số: 54/SGDĐT-GDTrH,ngày 19/01/2013 V/v: Triển khai thực hiện đợt hoạt động cao điểm bảo đảm trật tự ATGT năm 2013   1k v. 3 18:58, 10 thg 1, 2013 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ĉ
Xem Tải xuống
Số: 498 / SGDĐT, ngày 12 tháng 4 năm 2013 V/v thực hiện những quy định về mặc đồng phục học sinh phổ thông   60k v. 3 01:30, 20 thg 5, 2013 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ĉ
Xem Tải xuống
V/v triển khai hưởng ứng ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông  34k v. 3 18:27, 12 thg 11, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ĉ
Xem Tải xuống
V/v Nộp dữ liệu học sinh (V.EMIS) học ký 1 năm học 2012-2013  35k v. 3 17:09, 28 thg 11, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Số: 326 / SGDĐT V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao.   41k v. 3 18:16, 10 thg 9, 2013 Dinh Vuong Son Managerment ICT
Ċ
Xem Tải xuống
  3718k v. 2 00:28, 2 thg 12, 2013 Lê Thị Thùy Linh - Phòng CNTT & CTHSSV - Sở Hà Nam
ċ

Xem
  18:27, 2 thg 3, 2014 Phòng Công nghệ thông tin Sở GD Hà Nam
Ā
Xem
Số: 385 /SGDĐT – CNTT&CTHSSV, ngày 31 tháng 3 năm 2014, V/v đảm bảo an toàn cho học sinh  02:20, 31 thg 3, 2014 Phòng Công nghệ thông tin Sở GD Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
Số:385/SGDĐT – CNTT&CTHSSV, ngày 31/3/2014 V/v đảm bảo an toàn cho học sinh   64k v. 2 18:11, 1 thg 4, 2014 Phòng Công nghệ thông tin Sở GD Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
Số:396/SGDĐT-CNTT&CTHSSV,ngày 01/4/2014 V/v phát động cuộc thi ảnh với chủ đề “Đi bộ an toàn” trên mạng Internet cho học sinh THCS   66k v. 2 18:09, 1 thg 4, 2014 Phòng Công nghệ thông tin Sở GD Hà Nam
Ċ
Xem
  18:27, 2 thg 3, 2014 Phòng Công nghệ thông tin Sở GD Hà Nam
Ċ
Xem
  18:27, 2 thg 3, 2014 Phòng Công nghệ thông tin Sở GD Hà Nam
Ċ
Xem
  18:27, 2 thg 3, 2014 Phòng Công nghệ thông tin Sở GD Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
Số:964/GDĐT-THPT-KHTC V/v: Hướng dẫn chi trả chế độ cho giáo viên dạy môn GDQP-AN   35k v. 3 18:16, 10 thg 9, 2013 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ĉ
Xem Tải xuống
Số: 1625 /SGDĐT- KHTC-CTHSSV, ngày 12/11/2013,V/v hướng dẫn chi trả chế độ cho giáo viên dạy môn học Giáo dục quốc phòng- An ninh   39k v. 3 00:11, 12 thg 11, 2013 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ĉ
Xem Tải xuống
Số: 1286 /SGDĐT-CTHSSV V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2013-2014   112k v. 3 18:07, 5 thg 9, 2013 Dinh Vuong Son Managerment ICT
Ċ
Xem Tải xuống
CV số: 1406/SGD&ĐT-CNTT-CTHSSV, V/v Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy  779k v. 3 01:44, 2 thg 10, 2013 Dinh Vuong Son Managerment ICT
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
V/v: Triển khai tài liệu tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến với HSSV  31k v. 3 18:28, 12 thg 11, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
Comments