VB Thi đua khen thưởng

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
THÔNG TƯ Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục   243k v. 2 00:47, 3 thg 4, 2014 Lê Thị Kim Dung CV Văn phòng Sở Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng   327k v. 2 00:47, 3 thg 4, 2014 Lê Thị Kim Dung CV Văn phòng Sở Hà Nam
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn đánh gía, cho điểm 14 lĩnh vực công tác các PGD&ĐT, năm học 2013-2014  214k v. 3 00:48, 3 thg 4, 2014 Lê Thị Kim Dung CV Văn phòng Sở Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC ĐỐI VỚI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2012-2013   229k v. 3 00:48, 3 thg 4, 2014 Lê Thị Kim Dung CV Văn phòng Sở Hà Nam
Comments