Văn bản VP SởSelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.  86k v. 4 01:50, 9 thg 7, 2012 CV Phòng CNTT Sở GD&ĐT Hà Nam Nguyễn Chí Sinh
Ċ
Xem Tải xuống
Thể lệ cuộc thi "Thiết kế bài giảng điện tử E-Learning" năm học 2011-2012.  2078k v. 2 07:37, 23 thg 7, 2012 CV Phòng CNTT Sở GD&ĐT Hà Nam Nguyễn Chí Sinh
ċ

Tải xuống
Chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên THCS, THPT  46k v. 2 08:10, 23 thg 7, 2012 CV Phòng CNTT Sở GD&ĐT Hà Nam Nguyễn Chí Sinh
ĉ
Xem Tải xuống
Vận động sử dụng SGK cũ và tặng SGK mới cho con TBLS   35k v. 2 01:05, 9 thg 7, 2012 CV Phòng CNTT Sở GD&ĐT Hà Nam Nguyễn Chí Sinh
ĉ
Xem Tải xuống
Báo cáo số liệu phục vụ sơ kết 5 năm thực hiện NQ số 11-NQ/TW về công tác nữ thời kỳ CNH-HĐH đất nước   39k v. 6 01:04, 9 thg 7, 2012 CV Phòng CNTT Sở GD&ĐT Hà Nam Nguyễn Chí Sinh
ĉ
Xem Tải xuống
Triển khai “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2012   36k v. 3 01:04, 9 thg 7, 2012 CV Phòng CNTT Sở GD&ĐT Hà Nam Nguyễn Chí Sinh
ĉ
Xem Tải xuống
Chỉ đạo về tiếp nhận thực tập sư phạm.   33k v. 3 01:04, 9 thg 7, 2012 CV Phòng CNTT Sở GD&ĐT Hà Nam Nguyễn Chí Sinh
Ċ
Xem Tải xuống
Khóa bồi dưỡng 14 ngày về phương pháp giảng dạy  383k v. 2 08:35, 23 thg 7, 2012 CV Phòng CNTT Sở GD&ĐT Hà Nam Nguyễn Chí Sinh
ĉ
Xem Tải xuống
Triển khai cuộc thi “Chung tay cải cách thủ tục hành chính”    37k v. 4 01:02, 9 thg 7, 2012 CV Phòng CNTT Sở GD&ĐT Hà Nam Nguyễn Chí Sinh
ċ

Tải xuống
Đơn xin chuyển trường, đơn xin cấp bản sao bằng, các nẫu đơn xin tiếp nhận thuyên chuyển giáo viên, các quy định 1 cửa.  40k v. 2 01:18, 9 thg 7, 2012 CV Phòng CNTT Sở GD&ĐT Hà Nam Nguyễn Chí Sinh
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
  248k v. 2 00:32, 13 thg 3, 2014 Phòng Công nghệ thông tin Sở GD Hà Nam
Ċ
Xem Tải xuống
  704k v. 2 00:32, 13 thg 3, 2014 Phòng Công nghệ thông tin Sở GD Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2013)   181k v. 2 00:33, 13 thg 3, 2014 Phòng Công nghệ thông tin Sở GD Hà Nam
Ċ
Xem Tải xuống
  2412k v. 2 00:32, 13 thg 3, 2014 Phòng Công nghệ thông tin Sở GD Hà Nam
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
V/v Quản lý dạy thêm, học thêm đối với Giáo dục tiểu học  1138k v. 2 00:45, 13 thg 3, 2014 Anh Tuấn Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
V/v Hướng dẫn thực hiện Quy định dạy thêm, học thêm đối với GDTrH, GDTX  900k v. 2 00:45, 13 thg 3, 2014 Anh Tuấn Hoàng
ĉ
Xem Tải xuống
Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mầm non,giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.  52k v. 4 00:45, 13 thg 3, 2014 Anh Tuấn Hoàng
ĉ
Xem Tải xuống
Quyết định:Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành Giáo dục   63k v. 4 00:45, 13 thg 3, 2014 Anh Tuấn Hoàng
ĉ
Xem Tải xuống
Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng ngành giáo dục  119k v. 3 00:45, 13 thg 3, 2014 Anh Tuấn Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020  909k v. 3 00:45, 13 thg 3, 2014 Anh Tuấn Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước.  278k v. 3 00:45, 13 thg 3, 2014 Anh Tuấn Hoàng
ĉ
Xem Tải xuống
Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông,giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012 - 2013.   75k v. 3 00:45, 13 thg 3, 2014 Anh Tuấn Hoàng
ĉ
Xem Tải xuống
Triệu tập đại biểu dự Hội nghị phát hành xổ số vì học sinh nghèo nhân ngày Khuyến học Việt Nam  36k v. 2 00:45, 13 thg 3, 2014 Anh Tuấn Hoàng
ĉ
Xem Tải xuống
Phát động cuộc thi “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới”  62k v. 2 00:45, 13 thg 3, 2014 Anh Tuấn Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
V/v tuyên truyền nâng cao hiểu biết về phòng cháy chữa cháy  257k v. 2 00:45, 13 thg 3, 2014 Anh Tuấn Hoàng
ĉ
Xem Tải xuống
Đăng ký tài liệu "Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2012-2013"   32k v. 4 00:45, 13 thg 3, 2014 Anh Tuấn Hoàng
ċ

Tải xuống
Sách tham khảo dùng cho thư viện trường học   52k v. 4 00:45, 13 thg 3, 2014 Anh Tuấn Hoàng
ą

Xem Tải xuống
Công văn quy định về nghỉ học, đảm bảo sức khỏe cho học sinh khi thời tiết xấu và nghỉ Tết nguyên đán Nhâm Thìn 2012  2106k v. 2 00:45, 13 thg 3, 2014 Anh Tuấn Hoàng
ą

Xem Tải xuống
Thông báo về việc hoàn đổi ngày nghỉ hàng tuần vào dịp Tết âm lịch năm 2012  2562k v. 2 00:45, 13 thg 3, 2014 Anh Tuấn Hoàng
Ċ
Xem Tải xuống
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam.  98k v. 3 00:45, 13 thg 3, 2014 Anh Tuấn Hoàng
ċ

Xem
Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm học 2011-2012.  00:45, 13 thg 3, 2014 Anh Tuấn Hoàng
ċ

Xem
Thống kê giáo dục năm học 2011-2012 và năm học 2010-2011  00:45, 13 thg 3, 2014 Anh Tuấn Hoàng
ĉ
Xem Tải xuống
Tham gia bình chọn Vịnh Hạ Long là một trong các kỳ quan thiên nhiên thế giới mới.    35k v. 4 00:45, 13 thg 3, 2014 Anh Tuấn Hoàng
ĉ
Xem Tải xuống
Tiếp tục triển khai Cuộc vận động quyên góp, chuyển tặng sách và mua – bán sách giáo khoa cũ.  33k v. 4 00:45, 13 thg 3, 2014 Anh Tuấn Hoàng
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Số: 143/KH-SGDĐT (KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2013 và giai đoạn 2013-2015)   78k v. 2 00:05, 29 thg 1, 2013 Dinh Vuong Son Managerment ICT