Văn bản TCCB

Dưới đây là Văn bản gửi các đơn vị cơ sở giáo dục, không phải là thông báo công khai.
Người dùng có tài khoản @moet.edu.vn hoặc @hanam.edu.vn mới có thể xem các têp dưới đây
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem
  18:23, 8 thg 6, 2014 Phòng Công nghệ thông tin Sở GD Hà Nam
Ċ
Xem
  18:23, 8 thg 6, 2014 Phòng Công nghệ thông tin Sở GD Hà Nam
Ċ
Xem
  18:23, 8 thg 6, 2014 Phòng Công nghệ thông tin Sở GD Hà Nam
Comments