Văn bản KHTC


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Công văn chấn chỉnh lạm thu năm học 2011 - 2012  68k v. 2 19:11, 11 thg 9, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ĉ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn công khai theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT  73k v. 2 19:11, 11 thg 9, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ĉ
Xem Tải xuống
Văn bản hướng dẫn Sách, thiết bị năm học 2011 - 2012  68k v. 2 19:11, 11 thg 9, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ĉ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn học phí 2011 - 2012  138k v. 2 19:11, 11 thg 9, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
hướng dẫn thực hiện thu, cấp bù miễn,giảm, quản lý, sử dụng học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông từ năm học 2012 – 2013 đến năm học 2014 – 2015  173k v. 2 19:13, 11 thg 9, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
Comments