Hưởng ứng cuộc thi "Chung tay cải cách thủ tục hành chính"

đăng 19:51, 7 thg 2, 2012 bởi Dinh Vuong Son Managerment ICT   [ đã cập nhật 02:03, 26 thg 6, 2012 ]

Ngày 07/02/2012, Sở giáo dục và Đào tạo đã ra văn bản số 126/SGDĐT-VP về việc triển khai cuộc thi "Chung tay cải cách hành chính", văn bản được gửi tới 100% các cơ sở giáo dục, các phòng, ban, tổ chức trong ngành giáo dục để triển khai thực hiện.

 

Comments