Công tác thi đua khen thưởng năm học 2011-2012 của ngành GD&ĐT

đăng 17:43, 1 thg 12, 2011 bởi Dinh Vuong Son Managerment ICT   [ đã cập nhật 17:44, 1 thg 12, 2011 ]

Năm học 2010-2011 Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc vận động: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và tiếp tục thực hiện chủ đề của năm học “Năm học đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục". Với việc triển khai sâu rộng các cuộc vận động và phong trào thi đua trong toàn ngành đã tạo bước chuyển biến đáng kể về nhận thức và hành động của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị "Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến" và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng. Toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò công tác thi đua khen thưởng của ngành trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Coi công tác thi đua, khen thưởng là động lực to lớn để thực hiện nhiệm vụ chính trị và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, làm tốt nhiệm vụ chính trị được giao của mình. Trên cơ sở đó, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nội dung, hình thức, cách thức tổ chức thi đua theo chủ đề và theo chủ điểm.

- Thi đua lập thành tích mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

- Thi đua chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11).

- Thi đua chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2)

- Thi đua chào mừng Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3)

- Thi đua chào mừng Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5)

          Tổ chức phong trào thi đua thường xuyên là hình thức thi đua căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của tập thể và cá nhân, chủ đề năm học để tổ chức phát động thi đua, nhằm thực hiện tốt nhất công việc được giao của đơn vị mình. Sở Giáo dục và Đào đã hướng dẫn thi đua, khen thưởng và thực hiện đăng ký thi đua giữa các tập thể, các cá nhân và tiến hành sơ kết, tổng kết, bình xét thi đua khen thưởng. Những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc được biểu dương khen thưởng kịp thời và tuyên truyền phổ biến để học tập và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. Nhiều đơn vị giáo dục xây dựng phong trào thi đua có nội dung thiết thực, có hiệu quả rõ rệt như: Phòng GD&ĐT Duy Tiên, Phòng GD&ĐT Lý Nhân, Phòng GD&ĐT Phủ Lý, Phòng GD&ĐT Thanh Liêm, Phòng GD&ĐT Bình Lục, tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015; Trường THPT Chuyên Biên Hòa, Trường THPT C Kim Bảng, Trường THPT Nam Lý là những tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua "Hai tốt" của ngành.Comments