Khung kế hoạch thời gian năm học 2012-2013

đăng 06:43, 24 thg 6, 2012 bởi Dinh Vuong Son Managerment ICT   [ đã cập nhật 06:47, 24 thg 6, 2012 ]
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra quyết định số: 1866/QĐ-BGDĐT, ngày 17/5/2012 ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyênĉ
Dinh Vuong Son Managerment ICT,
06:43, 24 thg 6, 2012
Comments