Tài nguyên

Tài nguyên Bộ Giáo dục và Đào tạo
Giáo trình điện tử Bộ GD&ĐT

Sau đây là một số bài giảng v
à tiện ích nhằm hỗ trợ từ xa qua mạng Internet, chia sẻ để các đồng nghiệp cùng thảo luận, dùng chung.
 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
Xem Tải xuống
Mootj số thủ thuật khi dùng chương trình soan thảo văn bản (word) và bảng tính điện tử (Excel)   5525k v. 1 07:18, 25 thg 12, 2009 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ć
Xem Tải xuống
Hướng dẫn cài đặt VEMIS  1976k v. 1 07:17, 25 thg 12, 2009 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Tải xuống
  4241k v. 1 05:10, 23 thg 6, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ć
Xem Tải xuống
Tài liệu để Thầy Bùi Văn Tâm tham khảo, giảng bài cho các lớp hiệu trưởng  15892k v. 1 07:20, 25 thg 12, 2009 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn cài đặt MyEqText3.0  23k v. 1 18:39, 25 thg 1, 2010 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Tải xuống
Học địa lý sinh động hơn  6197k v. 1 18:28, 25 thg 1, 2010 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Tải xuống
Trang web cho đăng ký để quản lý, điều khiển nhiều máy tính của mình qua mạng internet   12505k v. 1 07:16, 25 thg 12, 2009 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Tải xuống
PM học tiếng Anh - giúp các bạn phát âm tiếng Anh đúng cách và học từ mới nhanh nhất, nhớ lâu   2007k v. 1 18:42, 25 thg 1, 2010 Dinh Vuong Son Managerment ICT
Ċ
Xem Tải xuống
Giáo trình MS-Word  2240k v. 1 02:00, 20 thg 12, 2009 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Tải xuống
Chương trình sẽ làm đơn giản việc gõ công thức, nhanh chóng như gõ văn bản trong môi trường Microsoft Word.  4167k v. 1 18:41, 25 thg 1, 2010 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ć
Xem Tải xuống
Làm ô chữ đố vui  3949k v. 1 07:19, 25 thg 12, 2009 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn soạn giáo an điện tử   2953k v. 1 07:15, 25 thg 12, 2009 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Tải xuống
Điều khiển máy tính từ xa qua mạng Internet   2187k v. 1 07:14, 25 thg 12, 2009 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Tải xuống
Phần mềm chuyển file sang dạng font chữ Unicode (có thể chuyển nhiều file cùng 1 lúc)  4457k v. 1 19:47, 27 thg 9, 2011 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Tải xuống
tài liệu để giảng về Internet   376k v. 1 07:13, 25 thg 12, 2009 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn khắc phục lỗi màn hình xanh (dump memory)  127k v. 1 19:12, 25 thg 1, 2010 Dinh Vuong Son Managerment ICT
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Tải xuống
  4960k v. 3 19:26, 14 thg 6, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Xem
  19:26, 14 thg 6, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Tải xuống
  3562k v. 3 19:26, 14 thg 6, 2012 Dinh Vuong Son Managerment ICT
Comments