Xếp hạng các trường qua điểm thi đại học năm 2013

đăng 17:39, 3 thg 9, 2013 bởi Phòng Công nghệ thông tin Sở GD Hà Nam
THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2013 
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2013, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT
TQ
STT
Tỉnh
Tỉnh / thành phố Lớp 12 Tên trường phổ thông  Lượt dự thi   ĐTB (Ex) 
28 1 Tỉnh Hà Nam 24011 THPT Chuyên Biên Hòa          345      20.62
264 2 Tỉnh Hà Nam 24041 THPT Lý Nhân          637      15.52
282 3 Tỉnh Hà Nam 24012 THPT Phủ Lý A          617      15.34
325 4 Tỉnh Hà Nam 24061 THPT Bình Lục A          649      15.08
326 5 Tỉnh Hà Nam 24032 THPT Kim Bảng B          411      15.08
348 6 Tỉnh Hà Nam 24033 THPT Kim Bảng C          370      14.93
364 7 Tỉnh Hà Nam 24043 THPT Nam Lý          449      14.83
373 8 Tỉnh Hà Nam 24021 THPT Duy Tiên A          582      14.79
383 9 Tỉnh Hà Nam 24051 THPT Thanh Liêm A          545      14.76
399 10 Tỉnh Hà Nam 24062 THPT Bình Lục B          511      14.70
400 11 Tỉnh Hà Nam 24022 THPT Duy Tiên  B          429      14.69
516 12 Tỉnh Hà Nam 24045 THPT  Nam Cao          274      14.14
544 13 Tỉnh Hà Nam 24042 THPT Bắc Lý          422      14.05
551 14 Tỉnh Hà Nam 24055 THPT Thanh Liêm C          338      14.04
666 15 Tỉnh Hà Nam 24063 THPT Bình Lục C          393      13.62
672 16 Tỉnh Hà Nam 24013 THPT Phủ Lý B          521      13.61
697 17 Tỉnh Hà Nam 24031 THPT Kim Bảng A          374      13.54
704 18 Tỉnh Hà Nam 24035 THPT Lý Thường Kiệt          297      13.50
772 19 Tỉnh Hà Nam 24052 THPT Thanh Liêm B          437      13.28
806 20 Tỉnh Hà Nam 24024 THPT  Nguyễn Hữu Tiến          215      13.17
976 21 Tỉnh Hà Nam 24023 THPT Duy Tiên C          285      12.66
2209 22 Tỉnh Hà Nam 24064 THPT Dân lập Bình Lục          153        9.63
2240 23 Tỉnh Hà Nam 24053 THPT Dân lập Thanh Liêm          142        9.54
2263 24 Tỉnh Hà Nam 24044 THPT D. lập Trần Hưng Đạo          158        9.46
2430 25 Tỉnh Hà Nam 24014 THPT DLập Lương Thế Vinh          128        8.94
2465 26 Tỉnh Hà Nam 24025 Trung tâm GDTX Duy Tiên            42        8.79
2486 27 Tỉnh Hà Nam 24034 Trung tâm GDTX Kim Bảng            80        8.70
Comments