Kỳ báo cáo: Tháng 12/2011 (Giữa năm học 2011-2012)

đăng 07:05, 24 thg 6, 2012 bởi Dinh Vuong Son Managerment ICT   [ đã cập nhật 19:33, 24 thg 6, 2012 ]

Số liệu thống kê


TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỐNG KÊ GIÁO DỤC
Kỳ báo cáo: Tháng 12/2011 (Giữa năm học 2011-2012)


Nhà trẻ:
      Số lớp: 458 (trong đó 17 công lập, 440 bán công, 01 tư thục).
      Số học sinh: 10.507 (trong đó 456 công lập, 10.033 bán công, 18 tư thục).
      Số giáo viên: 833 (trong đó 44 công lập, 782 bán công, 04 tư thục).
Mẫu giáo:
      Số lớp: 1.153 (trong đó 71 công lập, 1.082 bán công).
      Số học sinh: 34.280 (trong đó 3.021 công lập, 31.251 bán công, 08 tư thục).
      Số giáo viên: 1.725 (trong đó 171 công lập, 1.581 bán công).
Mầm non:
      Số trường: 120 (trong đó 8 công lập;112 bán công).
      Số trường đạt chuẩn: 56 (trong đó 5 công lập; 51 bán công).
      Số lớp: 1.591
      Số học sinh: 43.039
      Số giáo viên: 2.475
Tiểu học:
      Số trường: 140
      Số trường đạt chuẩn: 136
      Số lớp: 2.042
      Số học sinh: 44.787
      Số giáo viên: 2.869
THCS:
      Số trường: 120
      Số trường đạt chuẩn: 50
      Số lớp: 1.296
      Số học sinh: 44.609
      Số giáo viên: 3.040
THPT:
      Số trường: 27 (trong đó Công lập 23; dân lập 4)
      Số trường đạt chuẩn: 6 (công lập)
      Số lớp: 606 (trong đó công lập 557; dân lập 49)
      Số học sinh: 26.651 (trong đó công lập 24.087; dân lập 2.564)
      Số giáo viên: 1.386 (trong đó công lập 1.234; dân lập 152)
Trung tâm:
      Số TT GDTX: 122 (trong đó BT THCS: 116; BT THPT: 6)
      Số lớp: 214 (trong đó BT THCS: 152; BT THPT: 62)
      Số học viên: 3.071 (trong đó BT THCS: 412; BT THPT: 2.659)
      Số giáo viên: 881 (trong đó BT THCS: 771; BT THPT: 110)
TCCN:
      Số trường: 1 (Tư thục)
      Số lớp: 07
      Số học sinh: 768
      Số giáo viên: 49
Comments