Đăng ký thi đua năm học 2013-2014

ĐÂY LÀ HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ THI ĐUA TRỰC TUYẾN CỦA SỞ GD&ĐT HÀ NAM

Bạn phải đăng nhập bởi tài khoản @hanam.edu.vn mới có thể xem lại nội dung đã đăng ký.
Nếu bạn là người thuộc ngành GD&ĐT Hà Nam, nhưng chưa có tài khoản để đăng nhập, xin liên hệ:
qua email: Phongcntt.sohanam@moet.edu.vn để được cung cấp tài khoản.