Về việc khắc phục lỗi không download được file đính kèm

đăng 20:57, 31 thg 10, 2012 bởi Dinh Vuong Son Managerment ICT

Kính gửi người sử dụng hộp thư @moet.edu.vn,


Trong thời gian vừa qua, đối với người dùng sử dụng hòm thư @moet.edu.vn, hoặc  gmail.com, hoặc hòm thư sử dụng tên miền riêng trên nền tảng Gmail cung cấp, trong một số thời điểm không thể download được tệp đính kèm của email về máy tính. Lỗi này là do một số dịch vụ có liên quan đến hệ thống tên miền của máy chủ Gmail (DNS) chưa ổn định.

Để khắc phục lỗi trên, bạn thực hiện như sau trên máy tính của mình:

Bước 1. Dùng phần mềm Notepad để mở file có tên hosts: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

Bước 2. Ở cuối trang văn bản của file hosts, bạn thêm 1 dòng có nội dung sau đây (nên sử dụng tính năng copy và paste cho chính xác):

74.125.159.132 mail-attachment.googleusercontent.com

Bước 3. Lưu lại dữ liệu cho file hosts (bấm Ctr + S)


Chúc các bạn sử dụng thành công


Comments