Phòng hội thảo online

25ngày kể từ khi
năm học mới 2014-2015

123ngày kể từ khi
kết thúc năm học 2013-2014

Hotline Support :

Liên hệ:

Tổng lượt truy cập:

Chi tiết theo IP, vùng

Các biểu mẫu báo cáo
ĉ Phieudieutra_CNTT_2011_2020.doc
Xem Tải xuống
Mẫu phiếu khảo sát số liệu lập kế hoạch Ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2011-2020 (bản danh cho các trường, trung tâm trực thuộc Sở)  106k v. 2 21:15 20-03-2011 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ĉ PhieukhaosatCNTT_Phong_So.doc
Xem Tải xuống
Phiếu điều tra CNTT 2011 (bản danh cho Sở và Phòng GD&ĐT)  96k v. 1 21:14 20-03-2011 Dinh Vuong Son Managerment ICT
Comments